Skip to main content
Nyheter

Hur ofta bör man göra stamspolning i fastigheten?

By 2023-05-11No Comments

Rörspolning är en viktig process som bör göras regelbundet för att ditt rörsystem ska fungera effektivt. Det innebär att specialutrustning används för att avlägsna ansamlingar, blockeringar och främmande föremål från avloppsrör och andra delar av avloppssystemet. Processen innebär vanligtvis att rören spolas ut med vatten under tryck eller andra ämnen som kan bryta ner och spola bort material som smuts, fett, rötter och sand. I vissa fall kan ytterligare en kemikalie användas för att bryta ner organiskt avfall eller blockeringar och göra det lättare för vattnet att flöda friare genom systemet.

Stamspolning är viktigt för att bibehålla ett friskt rörsystem eftersom det hjälper till att förebygga korrosion och proppar genom att avlägsna ansamlingar från rörens insida. Dessutom minskar den obehagliga lukter från avloppen som orsakas av ruttnande material som fastnat inuti dem. Regelbunden spolning minskar också potentiella faror som t.ex. överflöden eller återströmningar som kan orsaka kostsamma skador om de inte kontrolleras. Spolning av stammar bör utföras minst en gång om året av en kvalificerad tekniker som har erfarenhet av att använda utrustning för spolning av stammar för att garantera säker drift och effektiva resultat.

Stamspolning sparar pengar på lång sikt och man slipper obehag i fastigheten.

Spolning av stammar är en mer intensiv process än vanlig rörspolning och innebär att extremt högt tryck används för att spola bort material från större rör. Denna process görs vanligtvis minst två gånger per år för att se till att hela avloppssystemet är fritt från blockeringar, ansamlingar och främmande föremål. Det vatten som används måste vara tillräckligt varmt för att bryta ner organiskt material så att det kan spolas bort. Spolning av stammar bör alltid utföras av en erfaren tekniker som förstår komplexiteten i denna process och som är bekant med att arbeta med trycksatta vattensystem.

För dem som inte har tillgång till professionella VVS-tjänster finns det fortfarande sätt att utföra rörspolning på egen hand med hjälp av utrustning som finns tillgänglig i byggvaruhus. Kontakta Haggrensrör för bokning.