Skip to main content
Nyheter

Vad krävs för att bli familjehem?

By 2023-05-11No Comments

Familjehem är en viktig del av det svenska barnskyddet och det finns många fördelar med att ge barnen ett tryggt och kärleksfullt hem. Familjehem ger fosterbarn stöd, omsorg och kärlek samtidigt som de bor hos en familj som har gått igenom olika steg för att bli godkända.

Familjehem är till för att ge barn som inte har någon egen familj eller som inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar med den trygghet och närvaro som de behöver. Familjer som gifter sig i familjehem är ofta yrkesmässigt utbildade inom socialpedagogik, psykologi, sociologi eller liknande områden. De har erfarenheter av arbete med barn och ungdomar och har ofta lång erfarenhet av att ha tagit emot fosterbarn.

Vad gäller lagen om familjehem är det viktigaste syftet att skydda barnets bästa intressen. Barn ska vara trygga, kunna ha stabila relationer med andra människor samtidigt som de har tillgång till god utbildning. Det finns flera olika former av familjehem; permanent, temporärt och provisorisk boende. Alla dessa former har olika regler och rutiner beroende på var den enskilda familjen befinner sig i processen att ta emot fosterbarnet. Exempelvis kan temporära fosterfamiljer bara ha ett barn under en begränsad tid, medan permanenta fosterfamiljer vanligen tar emot flera fosterbarn under lång tid.

Neb Teamet söker nu familjer som vill bli familjehem

Att ge barnen ett trygg hem är mycket viktigtare än någonsin förr. Att leva i ett tryggare miljö ökar chansen att de ska lära sig grundläggande sociala förmågor som att bli respektfull mot andra människor, dela kunskaper med sin nya familj samt uppfylla ansvarsfullhetsfordringar från det moderna samhället osv. Genom familjehemmet kan man hitta en plats dit man kan fly undan negativa miljöer, bygga stabila relationer samt muntra upp sitt liv med glada stunder tillsammans med sin nya familj!

Att ta hand om ett barn är ett heltidsjobb som kräver engagemang från hela familjen. Det kräver också tålamod, förståelse och öppen kommunikation. Detta är inte bara viktigt för fosterföräldrarna utan även för fosterbarnet för att det ska lyckas i sin nya miljö. Genom fosterverksamhet kan föräldrarna lära sig om olika perspektiv, bygga upp empati och stärka relationerna med människor utanför den egna familjen. Slutligen, genom att ge ett kärleksfullt hem till ett barn som behöver ett hem kommer du att påverka deras framtid positivt genom att ge dem stabilitet och hopp. Kontakta Neb Teamet för att göra en intresseanmälan.