Skip to main content

Batterilagring har dykt upp som en allt mer attraktiv lösning för bostadsrättsföreningar (BRF) som vill ta kontroll över sin energiförbrukning och spara pengar. Men vad är egentligen batterilagring och vad är fördelarna med att investera i det?

Vad är batterilagring?

Många BRF:er söker företag att få hjälp med batterilagring i Stockholm.Batterilagring innebär att man lagrar överskottsel från solceller eller annan elproduktion i batterier. Denna lagrade energi kan sedan användas vid behov, till exempel under perioder med hög elförbrukning eller när elpriset är som högst.

Fördelar för BRF:er

 • Lägre elkostnader: Genom att använda lagrad energi kan BRF:er minska sin elförbrukning från det externa elnätet och därmed sänka sina elkostnader.
 • Ökad oberoende: Batterilagring gör BRF:er mer oberoende av det externa elnätet, vilket kan vara en stor fördel vid strömavbrott eller andra problem med elförsörjningen.
 • Miljövänligare: Att använda lagrad energi innebär att man minskar sitt beroende av fossila bränslen, vilket är bra för miljön.
 • Möjlighet att tjäna pengar: I framtiden kan BRF:er tjäna pengar på att sälja lagrad energi tillbaka till elnätet.

Exempel på hur BRF:er kan använda batterilagring

 • Lagring av solel: BRF:er med solcellsanläggningar kan använda batterier för att lagra överskottsel och använda den på kvällen eller under molniga dagar.
 • Kapa effekttoppar: Batterier kan användas för att kapa effekttoppar, vilket kan leda till lägre elnätsavgifter.
 • Säkerhetsbelysning: Batterier kan användas för att ge ström till säkerhetsbelysning vid strömavbrott.

Investering i framtiden

Batterilagring är en framtidsinvestering för BRF:er som vill ta kontroll över sin energiförbrukning, spara pengar och bidra till en mer hållbar framtid.

För mer information om batterilagring och BRF:er:

 • Energimyndigheten
 • Svenska Kraftnät
 • Ellevio
 • Oxynt

Tips!

 • Kontakta en leverantör av batterilagring för att få en offert och mer information om vad som passar just din BRF.
 • Se till att du har en bra elplan innan du investerar i batterilagring.
 • Ta kontakt med din kommun för att få information om eventuella bidrag eller stöd för batterilagring.