Skip to main content
Nyheter

Hur ofta bör man göra en stamspolning i en villa?

By 2024-03-16No Comments

Hur ofta man bör göra en stamspolning i en villa beror på en rad faktorer, men generellt sett rekommenderas det att göra en stamspolning varje 3-5 år.

Här är några faktorer som kan påverka hur ofta du behöver spola stammarna i din villa:

 • Åldern på rören: Äldre rör är mer benägna att bli igensatta och behöver därför spolas oftare.
 • Materialet i rören: Vissa material, som plast, är mer benägna att bli igensatta än andra material, som gjutjärn.
 • Hur ofta du använder avloppet: Om du använder avloppet mycket, till exempel om du har en stor familj, behöver du spola stammarna oftare.
 • Om du har problem med avloppet: Om du har problem med stopp i avloppet eller dåligt flöde, behöver du spola stammarna oftare.

Tecken på att det kan vara dags att spola stammarna:

 • Stopp i avloppet
 • Dåligt flöde i avloppet
 • Illa lukt från avloppet
 • Ljud från avloppet
 • Vattenläckage

Om du är osäker på hur ofta du behöver spola stammarna i din villa kan du kontakta en rörmokare för att få en bedömning.

Här är några tips för att förhindra att stammarna blir igensatta:

 • Använd inte fett eller olja i avloppet
 • Släng inte matrester eller annat skräp i avloppet
 • Häll inte kaffesump eller teblad i avloppet
 • Använd en sil i diskbänken
 • Rengör avloppet regelbundet med en propplösare

Genom att spola stammarna regelbundet och förhindra att de blir igensatta kan du förlänga livslängden på dina avloppsrör och undvika kostsamma problem.

Hur går stamspolning till?

En stamspolning innebär en rengöring av avloppsrören i en fastighet med hjälp av hetvatten och högtryck. Anledningen till att man gör detta är att avlagringar och fett kan bygga upp över tid i rören, vilket kan leda till stopp och andra problem.

Så här går en stamspolning vanligtvis till:

 • Förberedelser: Före själva spolningen täcks golv och brunnar med skydd för att minimera vattenspill.
 • Spolning: Man börjar med att spola uppsamlingsledningen som leder ut till huvudledningen i gatan. Sedan spolas de vertikala stammarna i fastigheten, oftast från källaren och uppåt. Spolningen görs med en speciell spolbil med högtrycksutrustning. Rensen slangs fram och tillbaka tills all smuts och beläggningar spolats bort.
 • Avslutning: Efter spolningen spolas allt spolvatten bort och rören inspekteras med kamera för att se om det finns några skador på rören.

Hur lång tid en stamspolning tar beror på storleken på fastigheten och hur igensatta rören är. Generellt brukar det ta några timmar.