Skip to main content
Nyheter

Hur planerar jag min online markandsföring?

By 2024-03-06No Comments

Marknadsföring, en värld full av strategier, kanaler och verktyg för att nå ut till din målgrupp. Men hur navigerar man i denna djungel? Vilka typer av marknadsföring finns och vad passar just ditt företag?

Traditionell vs digital:

 • Traditionell: TV-reklam, radioreklam, printannonser, direktreklam.
 • Digital: Sökmotormarknadsföring (SEO), sociala medier, e-postmarknadsföring, content marketing, influencer marketing.

B2B vs B2C:

 • B2B: Inriktat på att nå andra företag, ofta med fokus på långsiktiga relationer och mer komplexa köpprocesser.
 • B2C: Inriktat på att nå konsumenter, ofta med fokus på kortare köpprocesser och mer emotionella budskap.

Varumärkesbyggande vs prestationsbaserad:

 • Varumärkesbyggande: Fokuserar på att skapa en stark identitet och kännedom om ditt varumärke.
 • Prestationsbaserad: Fokuserar på att mäta och optimera kampanjer för att driva specifika resultat, t.ex. försäljning eller leads.

Inbound vs outbound:

 • Inbound: Att attrahera kunder genom värdefullt innehåll och engagerande upplevelser.
 • Outbound: Att aktivt nå ut till kunder med reklam och budskap.

Djungeln av marknadsföring: En guide till olika typer

Att planera din online-marknadsföring kräver en strukturerad approach och fokus på specifika mål. Här är en steg-för-steg guide:

1. Definiera dina mål:

 • Vad vill du uppnå med din online-marknadsföring? Öka varumärkeskännedom, driva trafik till din webbplats, generera leads eller öka försäljningen?
 • Sätt SMARTa mål: Specifika, Mätbara, Uppnåbara, Relevanta och Tidsbestämda.

2. Identifiera din målgrupp:

 • Vilka är dina idealiska kunder? Demografi, intressen, beteenden och online-vanor.
 • Skapa personas för att visualisera din målgrupp och bättre förstå deras behov.

3. Välj rätt kanaler:

 • Vilka online-kanaler används av din målgrupp? Sociala medier, sökmotorer, e-post, webbplatser, etc.
 • Analysera dina konkurrenters strategi och se vilka kanaler de använder.

4. Skapa en contentplan:

 • Vilken typ av innehåll kommer att engagera din målgrupp och leda dem till dina mål?
 • Skapa en kalender för att schemalägga ditt innehåll på olika kanaler.

5. Utveckla en budget:

 • Hur mycket resurser har du tillgängliga för online-marknadsföring?
 • Investera i de kanaler som har störst potential att ge avkastning.

6. Mät och analysera dina resultat:

 • Spåra dina framsteg med hjälp av relevanta KPI:er (Key Performance Indicators).
 • Använd data för att optimera din strategi och förbättra dina resultat.

Här är några extra tips:

 • Var konsekvent i din online-marknadsföring.
 • Skapa engagerande innehåll som resonerar med din målgrupp.
 • Använd relevanta hashtags i sociala medier.
 • Samarbeta med influencers och andra företag i din bransch.
 • Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna inom online-marknadsföring.

Några användbara verktyg:

 • Google Analytics
 • Facebook Insights
 • Hootsuite
 • Buffer
 • Canva

Kom ihåg: Att planera din online-marknadsföring är en kontinuerlig process. Du behöver regelbundet utvärdera din strategi och göra justeringar för att uppnå dina mål.

Här är några resurser som kan vara till hjälp: