Skip to main content
Nyheter

Stopp i avlopp

By 2023-04-17No Comments

För att avlägsna stopp i avloppet måste du vidta några åtgärder för att säkerställa att jobbet görs på rätt sätt. Det första steget är att identifiera var blockeringen är belägen och vilken typ av material som orsakar den. Detta kan bestämmas med hjälp av en kameraslang eller en snigel, som gör att du kan se inuti röret och identifiera eventuella hinder. När platsen och typen av hinder har fastställts är nästa steg att använda en kolv eller en avloppsslang för att bryta upp eller lösa upp hindret. Om dessa metoder inte är framgångsrika kan det bli nödvändigt att använda kemiska lösningar för att avlägsna stopp. Dessa lösningar innebär vanligtvis att man häller en blandning av bakpulver och vinäger i avloppet, följt av kokande vatten och låter det få tid att arbeta sig igenom rören. För svårare blockeringar, t.ex. trädrötter eller inkapslat skräp, kan det dessutom behövas högtrycksstrålutrustning för att spränga bort alla ansamlingar av sediment eller skräp som inte kan avlägsnas manuellt. När blockeringen har avlägsnats är det viktigt att inspektera rören och det omgivande området för att se om det finns några skador som kan ha uppstått på grund av blockeringen. Om det finns några trasiga eller spruckna rör är det lämpligt att ringa en professionell rörmokare så snart som möjligt. Med dessa steg kan du enkelt avlägsna de flesta avloppsblockeringar i ditt hem eller företag.

Slutligen är regelbundet underhåll av dina avlopp viktigt för att undvika framtida problem. Detta inkluderar att inspektera alla avlopp regelbundet och ta bort allt skräp som kan samlas med tiden. Det är också viktigt att reparera befintliga skador snabbt innan de orsakar ytterligare problem. Dessutom kan regelbunden rengöring av ditt avloppssystem med en kombination av kokande vatten och bakpulver bidra till att hålla dina avlopp smidiga och minska risken för att framtida blockeringar. Genom att följa dessa grundläggande steg kan du förebygga och snabbt avlägsna de flesta avloppsblockeringar.

Lycka till med användningen! Kontakta Svenska Spoltjänst om du behöver akut hjälp.