Skip to main content

Avgasning är ett nödvändigt steg i underhållet av ditt värmesystem, eftersom det bidrar till att hålla luften ren och fri från föroreningar. Vid avgasning avlägsnas olje- och gaspartiklar som fastnat i pannan eller ugnen. Detta görs med hjälp av en speciell kemisk rengöringslösning för att spola bort dessa partiklar, vilket gör att de kan avlägsnas säkert från ditt system utan att skada några komponenter eller skapa farliga ångor eller utsläpp.

Avgasning är särskilt viktigt om du använder ett oljeeldat uppvärmningssystem, eftersom dessa system med tiden kan bli igensatta av sot och andra partiklar, vilket leder till ineffektiv prestanda och högre bränslekostnader. Eftersom avgasning avlägsnar dessa partiklar bidrar det också till att förbättra din pannas effektivitet och minska den mängd bränsle som behövs för att hålla den igång. Dessutom kan avgasning förhindra ackumulering av farliga kolmonoxidnivåer i luften på grund av ofullständiga förbränningsprocesser.

För att se till att din värmepanna fungerar optimalt och förblir säker att använda bör regelbunden avgasning utföras av en kvalificerad tekniker vartannat eller vartannat år. Under denna process kommer teknikern att använda en speciell dammsugare för att avlägsna all smuts eller skräp som finns inuti enheten innan han applicerar rengöringslösningen direkt på dess väggar och komponenter. Den kemiska reaktion som skapas av denna kombination kommer att bryta ner eventuella kvarvarande oljor och gaser samtidigt som den ger ett antikorrosivt skyddslager på alla pannans eller ugnens ytor. I slutändan bidrar detta till att minska underhållskostnaderna och förlänga livslängden på ditt värmesystem. Kontakta ChemiClean för mer information!