Skip to main content
Nyheter

Råttor: Problem och Hjälp

By 2024-04-11No Comments

Råttor, dessa intelligenta och anpassningsbara gnagare, är vanliga skadedjur i Sverige. De orsakar inte bara obehag och sanitära problem, men kan också orsaka skador på egendom och sprida sjukdomar. Att bli av med råttor kan vara en utmaning, men med rätt information och åtgärder kan du få kontroll över situationen.

Varför har många problem med råttor?

Råttor trivs i urbana miljöer med god tillgång till mat, vatten och skydd. De är skickliga på att ta sig in i byggnader genom små hål och sprickor, och kan fortplanta sig i rasande takt. En råtthona kan få upp till 12 ungar per kull, och 6 kullar per år. Skadedjurssanering råttor.

Problem med råttor:

 • Spridning av sjukdomar: Råttor kan sprida salmonella, leptospiros och andra allvarliga sjukdomar genom sin avföring och urin.
 • Skador på egendom: Råttor gnager på kablar, möbler och annat material, vilket kan leda till dyra reparationer.
 • Obehag och olägenheter: Råttors spillning och lukt kan vara obehagligt och störande.

Hjälp mot råttor

Förebyggande åtgärder:

 • Förvara mat i tätslutande behållare.
 • Håll rent och undanplockat i hemmet och trädgården.
 • Täta eventuella hål och sprickor i fasaden.
 • Installera råttspärrar på avlopp och ventiler.

Bekämpningsmetoder:

 • Fällor: Det finns olika typer av fällor tillgängliga, både mekaniska och elektriska. Använd giftfria fällor för att undvika att skada andra djur eller barn.
 • Råttskrämma: Ultraljudssändare kan skrämma bort råttor, men effekten kan vara varierande.
 • Professionell bekämpning: Om du har ett stort problem med råttor kan det vara nödvändigt att anlita en professionell saneringsfirma.

Tips:

 • Använd alltid handskar när du hanterar råttfällor eller döda råttor.
 • Var försiktig med att använda gift, då det kan vara farligt för andra djur och barn.
 • Kontakta din kommun för information om hur du kan få hjälp med råttbekämpning.

Kom ihåg: Att bli av med råttor kräver tålamod och uthållighet. Kombinera förebyggande åtgärder med effektiva bekämpningsmetoder för att få långsiktiga resultat.

För att bli av med råttor vidtar en saneringsfirma en rad åtgärder. De börjar med en grundlig inspektion av fastigheten för att identifiera råttornas ingångspunkter, spår, spillning och boplatser. Därefter kartlägger de råttornas beteendemönster och populationsstorlek för att välja den mest effektiva bekämpningsmetoden.

Bekämpningsåtgärder kan inkludera fällor, råttsgift, spärrar och tätning. Fällor, som slagfällor, limpfällor och levandefångstfällor, placeras ut på strategiska platser där råttorna rör sig. Råttsgift kan användas i vissa fall, men kräver försiktighet för att undvika risker för andra djur och barn. Spärrar och tätning hindrar nya råttor från att ta sig in genom att täta eventuella hål och sprickor i fasaden och installera råttspärrar på avlopp och ventiler.

Saneringsfirman gör regelbundna uppföljningar för att se till att problemet är löst och för att hindra nya råttor från att etablera sig. De ger även råd om förebyggande åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att undvika framtida problem med råttor, till exempel att hålla rent och undanplockat i hemmet och trädgården. Kontakta Xpertbekämpning för rådgivning.